Navigate: homepage/touhou

Touhou

Downloads

Name # Size Type

PC98 01-05  38.3M  zip
Touhou Koumakyou ~ the Embodiment of Scarlet Devil 06  131.3M  zip
Touhou Youyoumu ~ Perfect Cherry Blossom 07  130.6M  zip
Touhou Suimusou ~ Immaterial and Missing Power 07.5  129.6M  zip
Touhou Eiyashou ~ Imperishable Night 08  501.9M  zip
Touhou Kaeidzuka ~ Phantasmagoria of Flower View 09  569.8M  zip
Touhou Bunkachou ~ Shoot the Bullet 09.5  149.9M  zip
Touhou Fuujinroku ~ Mountain of Faith 10  429.1M  zip
Touhou Hisouten ~ Scarlet Weather Rhapsody 10.5  319.0M  zip
Touhou Chireiden ~ Subterranean Animism 11  390.4M  zip
Touhou Seirensen ~ Undefined Fantastic Object 12  440.2M  zip
Touhou Hisoutensoku 12.3  290.1M  zip
Touhou Bunkachou ~ Double Spoiler 12.5  171.6M  zip
Yousei Daisensou ~ Touhou Sangetsusei 12.8  220.6M  zip
Touhou Shinreibyou ~ Ten Desires 13  527.8M  zip
Touhou Shinkirou ~ Hopeless Masquerade 13.5  385.2M  zip
Touhou Kishinjou ~ Double Dealing Character 14  451.6M  zip
Danmaku Amanojaku ~ Impossible Spell Card 14.3  247.9M  zip
Touhou Shinpiroku ~ Urban Legend in Limbo 14.5  660.0M  zip
Touhou Kanjuden ~ Legacy of Lunatic Kingdom 15  524.9M  zip
Touhou Tenkuushou ~ Hidden Star in Four Seasons 16  429.0M  zip

DirectX Converter 44.4k zip
Key Remapper 192.6k zip
Touhou Community Reliant Automatic Patcher / THCRAP     Link
vpatch   1.1M  zip